Fair Gaming eller spelbolagens ansvar

Det kan vara härligt att veta att det spelbolag du vill investera dina surt förvärvade slantar i följer regelverket Fair Gaming. Spelar man på www.oceanialotteries.com kan du vara lugn.

Spelansvar

Spelansvar är något som spel samt spel operatörer, leverantörer programvara samt tillhörande tjänsteleverantörer ska bevara för att säkerställa sina erbjudanden bevara högsta standarder för att befästa en rättvis och bestämd spelupplevelse som skyddar spelande kunder från de negativa konsekvenserna utav spel och spelande.

Majoriteten av spel samt spelkoder kräver idag operatörerna att se till att landbaserade samt online speltjänster erbjuds på ett ansvarsfullt fason.

Ansvarsfullt spelande omfattar områdena skydda utsatta kunder, förebyggande utav minderåriga spelande kunder, beskydd mot bedrägligt och kriminellt beteende, info om sekretess, vilket garanterar snabba och korrekta kundbetalningar, vilket ger en rättvis spelupplevelse, bevara etiskt samt ansvarsfull marketing, engagemang för nöjda kunder och säkerställa en förvissad, säker samt tillförlitlig driftmiljö.

Operatörer menar både landbaserade (t. ex. kasinon, spelbutiker) och online eller avlägsna operatörer.

Utsatta spelande kunder
Upprätthållande av ansvarsfullt spelande bruk är en väsentlig förutsättning för att minska risken av spelproblem bland utsatta kunder.

Ett mängd åtgärder innehar införts för att förhindra uppkomsten utav spelproblem, inberäknad eget utslagning agenda och processer, erbjuder råd och stöd till spelberoende och bevilja spelarna att placera gränser för hur mycket de spenderar både i online och landbaserade spel kanaler.

Mer avancerade åtgärder, som spårning av spelares beteenden för att hitta tidiga tecken på spelberoende, håller på att utvecklas samt genomförs i online-industrin, särskilt bland somliga europeiska lotterier.

Minderåriga spelande besökare

Operatörerna är skyldiga att göra allt som står i deras sätt att säkerställa att minderåriga besökare ej får spela.
De åldersgränser är beroende av lagarna i den jurisdiktion där speltjänster erbjuds.
Avstyra minderåriga besökare kräver operatörerna att se till att registreringen bearbetar färdigt beskriva politik gentemot minderåriga spelare och se till att kontroller på plats för att kontrollera åldern på spelare.

Bedräglig och kriminellt beteende

Operatörerna är skyldiga att genomföra anti-penningtvätt policy samt förfaranden.
Detta innebär att genomföra en effektiv kundkännedom processer när man gör nya kunder samt spårning och redogörelse misstänkta transaktioner.

Info integritet

Information privatliv avser beskydd av kunddata och förteckning mot obehörig alternativt onödiga avslöjanden.
Operatörerna är skyldiga att fullborda en politik som säkerställer kontroller och åtgärder har vidtagits för att avstyra obehörigt röjande samt utnyttjande utav kundinformation.
Kundinformation avser vanligtvis till data såsom namn, adress, ålder, telefonnummer samt e-postadress.

Rappa och korrekta kundbetalningar

Skall se till att betalningar till och från kundkonton ska utföras i enlighet med formella och dokumenterade processer på ett korrekt och snabbt fason.
Operatörerna ser vanligt att kundens medel förvaltas enskild från sina egna konton och att de har tillräckliga avräknade medel för att betala samtliga spelare vinster och utestående balanser spelande besökare.

Fair Gaming

Alla spelprodukter bör testas för att befästa att de är rättvisa och slumpmässiga samt att de följer de regler som spelet.
Prover för att säkerställa rättvist spel alltmer utförs av oberoende organisationer.

Moralisk och ansvarsfull marketing
Operatörerna borde följa de tillämpliga reklam uppförandekoder som normalt se till att reklam är faktamässigt korrekt och inte rikta minderåriga alternativt utsatta spelande kunder som spelande besökare som har egna uteslutna sig från spel.

Det förväntas oxå att operatörer borde söka befogenhet från kunden före de deltar i direktmarknadsföring igenom användning av kundens personuppgifter.

Kundnöjdhet

Kunderna ska fritt kunna lämna synpunkter eller klagomål till operatörerna och förväntar operatörerna att få adekvata processer och rutiner för att administrera klagan, antingen internt alternativt via en frihet tredje andel.
Exempelvis ger ecogra. org en medling tjänst för tvister emellan spelare samt operatörer.

Säker och tillförlitlig driftmiljö

Operatörerna är skyldiga att visa interna kontroller och processer som följer av licensvillkoren som stipuleras utav lagstiftningen jurisdiktion som utfärdar spel samt spel licenser.
Interna kontroller bör också genomföras för att befästa att alla operativa, ersättning och tekniska system samt processer fungerar säkert och effektivt.
Dessutom måste operatörerna visa tillräckliga affärsprocesser Continuity Styrning för att säkerställa att verksamheten kan fortgå i händelse av oförutsedda omständigheter eller katastrofer.

Ansvarsfullt spelande uppförandekoder

För att säkerställa operatörer, leverantörer programvara samt tillhörande tjänsteleverantörer bevara principerna om ansvarsfullt spelande, innehar etiska regler utvecklats av många tillsynsmyndigheter, branschorganisationer och ideella organisationer.

Dessa konkurrerande och överlappande koder coduct alternativt standarder har utvecklats över tiden därför utvecklingen av flera rättsliga och handelsmässiga ramar.
Det har bekräftats inom branschen som avsikt på det stora antalet ansvarsfullt spelande uppförandekoder är det ett behov utav att ta ett kliv tillbaka samt ompröva vad som behövs inom industrin.

Europeiska organisationen för standardisering är att elaborera Ansvarig Remote Gambling Åtgärder som kan beskydda kunderna och se till att de Remote Gambling operatörer, leverantörer mjukvara och tillhörande tjänsteleverantörer uppträda ansvarsfullt, vilket skulle antas på volontär basis.

Ansvarsfullt spelande Evenemang
Ett antal industrin händelser har organiserats för att assistera industrin att främja ansvarsfullt spelande bruk.

Europeiska Gaming och Betting Association organiserade EGBA Ansvarig konferensen Gaming Day i Europaparlamentet i oktober 2010.
World Lotterie Association har aktivt organiserade evenemang för sina medlemmar för att debattera och främja bästa bruk när det gäller spelansvar.

Den europeiska organisationen för studier utav Gambling 8: e årliga möte i september 2010 deltog forskare, beslutsfattare och branschföreträdare och mycket utav dess teman samt diskussioner centrerades på spelansvar.

Känns tryggt att stoppa in insatser på www.oceanialotteries.com sedan har läst detta väl?

Be the first to comment

Leave a Reply