Lotterier Hurdan allt började Del 1 utav 8

• Lotterier är i flera typ.

• Arla historia
• Kinesiska Handynastin mellan 205 samt 187 f. Kr.

• Keltiska “teulel pren” översätts till “kasta trä” och betyder “att dra lott”.

• Iliaden utav Homer

• Lotteri som anordnades utav Augustus Caesar.

Lotterier, Lotto samt Bingo är som vi samtliga vet en design utav spel som innebär olika varianter utav dragningar för att få ett pris alternativt vinst.

Dessa typer av hasardspel är förbjudna utav vissa regeringar, när övriga hjälper den till den nivå att de organiserar ett nationellt alternativt statligr lotterie.

Det är vanligt att finna en speciell grad utav avpassning utav lotterier utav regeringar alternativt som i Sverige där staten innehar bestämt att det ska vara ett statligt monopol med därtill hörande usla utbetalningar till alla spelande kunder.
.
I början av 20-talet var de mesta former av hasardspel, inbegripet lotterier samt bingo, olagligt i flera länder, däribland USA samt större delen av Europa.
Detta förblev så fram efter att övriga världskriget.

På 1960-talet började kasinon och lotterier dyka upp över hela världen som ett fason att generera inkomster utöver skatteintäkter.

Lotterier finns i flera format.

Till exempel kan priset vara ett fixerad belopp i kontanter alternativt gods.
I detta format finns det risk för arrangören om ett otillräckligt mängd biljetter säljs.

Oftare är det så att att prissumman kommer att vara en fast procentsats utav intäkterna.
En poppis design utav detta är “50-50” draw vari arrangörerna lovar att priset kommer att vara 50% av intäkterna.

Flera nya lotterier tillåter köparna att välja siffrorna på lotten, som resulterar i möjligheten utav flertal vinnare.

Köp utav lotter kan inte förklaras bara med fastställande baserade på förväntade vinster.
Anledningen är att lotter mestadels kostar mer än oddsen att få den förväntade vinsten, så ett förväntat värde är i själva verket att ej inhandla lotter.

Ändå kan lotteri förvärv förklaras av fastställande baserade på förväntad vinst med de risker som funnits.

Mer generella modeller baserade på nyttofunktioner definierade på övriga sätt än lotteriresultat kan också stå för lotteri förvärv.

Förutom lotterivinster, kan lotter och bingobrickor ge sina köpare en upplevelse utav spänning, förväntan och att hänge sej åt tanken eller en fantasi att bli rika.

Om underhållningsvärdet (eller andra icke-monetärt värde) som erhålls genom att spela är tillräckligt bra för en speciell individ, så kan ett köp av en lott företräda en vinst i den totala nyttan.

I ett sådant fall kan en monetär avbräck uppvägas utav den förväntade sammanlagda nyttan av monetära och icke-monetära avans, vilket gör köpet till ett rationellt fastställande för den enskilde.

Detta var en del torra fakta, idag över till lotteri samt bingo anekdot
Arla historia

De första noterade tecknen på ett lotteri är Keno från den kinesiska Handynastin mellan 205 och 187 f. Kr.

Dessa lotterier tros inneha bidragit till att bekosta stora statliga projekt som kinesiska muren.

Från den kinesiska “The Book of Songs” (andra årtusendet f. Kr. ) kommer en hänvisning till ett
hasardspel som “teckning av trä”, vilket i sammanhanget verkar beskriva lottning.

Från den keltiska eran, Cornish orden “teulel pren” översätts till “kasta trä” och betyder “att dra lott”.

Iliaden av Homer hänvisar till lappar som placerats i Agamemnons hjälm för att avgöra vem som skulle kämpa mot Hector.

De första kända europeiska lotterierna hölls under det romerska riket, framförallt som ett nöje vid middagar.

Varje gäst skulle få en biljett, och priserna skulle består ofta utav tjusiga don som serviser.
Var biljettinnehavare skulle vara säker på att vinna något.

Denna typ av lotteri var emellertid inte mer än en distribution av gåvor utav rika adelsmän under Saturnalian.
De tidigaste uppgifterna om lotters utbjudande till försäljning är det lotteri som anordnades av romerska kejsaren Augustus Caesar.
Medlen var för reparationer i staden Rom, och vinnarna fick priser i form utav artiklar utav annorlunda värde.