Lotterier Hurdan allting började Del 2 av 8

• Första noteringar om lotterier att erbjuda till salu

• Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som fortfarande är.

• När det moderna Lotto föddes.

• Frankrike, 1539-1789

• Det första franska lotteriet, detta försök var ett misslyckande,

• England, 1566-1826

• Dessa mäklare blev så småningom de moderna börsmäklarna

• Den engelska statens Lottery fanns från 1694 till 1826.

De första noteringarna om lotterier att offerera biljetter till salu med priser i form av pengar hölls i det 15th århundradet.

Annorlunda städer höll offentliga lotterier att samla in pengar till stadens befästningar och för att hjälpa de fattiga.

Stadens register Gent, Utrecht, samt Brygge tyder på att lotterier kan vara ännu äldre.

En befattning daterad 9 maj 1445 på L’Ecluse hänvisar till att samla in slantar för att anlägga murar och befästningar i staden, med ett lotteri på 4304 biljetter samt totala prissumman på 1737 floriner.

I det 17th århundradet var det ganska standard i Nederländerna att anordna lotterier för att ackumulera in pengar till de fattiga eller för att samla in pengar för alla varianter utav offentliga användningar.

Lotterier visat sig vara mycket populära och hyllades som en smärtfri design av beskattning.
Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som fortfarande är.

Den första registrerade italienska lotteriet hölls den 9 Januari 1449 i Milano anordnat av Golden Ambrosian republiken för att finansiera kriget mot republiken Venedig.

Det var i Genua som Lotto blev mycket aktuell.

Människor användes för att satsa på namnet på Stora rådets ledamöter, som alla drogs av en oförutsedd med fem av 90 kandidater var sjätte månad.

Denna typ av spel kallades Lotto eller Semenaiu.

När människorna ville investera oftare än två gånger per år, började de ersätta kandidaternas nickname med nummer samt det moderna Lotto föddes.

Frankrike, 1539-1789

Kung Frans I utav Frankrike upptäckte lotterier under sina kampanjer i Italien och beslutade att anordna ett sådant lotteri i sitt rike för att assistera de statliga finanserna.

Det första franska lotteriet, Loterie Royale, hölls i 1539 samt godkändes med edikt.
Detta ansats var ett fiasko, alldenstund biljetterna var mycket kostsamma samt de sociala klasser som hade råd med dem motsatte sej projektet.

Under de två därnäst århundradena förbjöds lotterier i Frankrike eller, i vissa fall, tolererades enbart med begränsningar.

England, 1566-1826

Ehuru den engelska regerngen troligen främst experimenterat med lotterier samt dylik dobbel, är det första noterade officiella lotteriet som startades utav furstinna Elizabeth I, år 1566, och drogs i 1569.

Detta lotteri var för att samla in slantar för “reparation utav skatter och befästa riket och sådana saker. ”
Var biljett ägare vann ett kostnad, och det totala värdet utav priserna motsvarade de slantar de satsat.
Priser var i form utav silver plattor och övriga värdefulla råvaror.

Alltså var lotteripengar staten fått in ett räntefritt kredit till regeringen under de tre år som biljetterna såldes.

Under efteråt år avyttrade regeringen rätt bit till mäklare, som i sin lycka anlitade agent och löpare för att avyttra dem.

Dessa mäklare blev så småningom de moderna börsmäklare för annorlunda kommersiella satsningar.

De mesta människor hade inte råd med hela kostnaden för en lottsedel, så mäklare skulle avyttra värdepapper i en biljett, som resulterade i biljetter som utfärdats med en anteckning som “sextonde” alternativt “tredje klass. ”

Flera privata lotterier hölls, bland andra för samla in pengar till The Virginia Company of London för att stödja sin bosättningspolitik i Usa på Jamestown.

Den engelska staten Lottery fanns från 1694 till 1826.

Alltså fanns detta engelska lotterie i över 250 år, tills regeringen under beständig tryck från oppositionen i parlamentet, förklarade ett final för lotteriet 1826.

Detta lotteri hölls till hån av modern kommentatorer som “den sista kamp spekulanter om allmän godtrogenhet för folkgunst till sin sista döende lotteri. “